دکتر محبوبه فلاح

مشاور، مدرس و پژوهشگر حوزه مدیریت و کسب و کار

دکترای مدیریت دانشگاه تهران هستم، کارشناس خبره برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه.

سال هاست که در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی پژوهش، مطالعه و کار می کنم. علاقه زیادی داشتم و دارم که بتوانم برای جامعه مثمر ثمر باشم. امروز بعد از 15 سال پژوهش، مطالعه و کار در جامعه به این نتیجه رسیدم که مهم ترین عامل پیشرفت جامعه ایرانی و رشد اقتصادی، ارتقای فرهنگ و بینش خودمان نسبت به مسائل اقتصادی و به ویژه بحث اشتغال است و مهم ترین گروهی که باید بینش صحیح پیدا کنند کودکان هستند، همان گروهی که جامعه کمتر به تغییر نگرش آن ها در حوزه اقتصادی توجه می کند. بنابراین تصمیم گرفتم وارد این حوزه شوم و تا حد امکان در تغییر نگرش خودم، والدین و فرزندان نسبت به مقوله کارآفرینی تلاش کنم.

معتقدم: دنیا روزبروز جای بهتری برای زندگی می شود، اگر بخواهیم.

سوابق پژوهشی

فلاح محبوبه، امیری مجتبی، سبد امیری نادر و اسفیدانی محمدرحیم (1398) طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، پیاپی ۴۵ (پاییز ۱۳۹۸)، صص ۵۹ -۸۴

اسکندری ثانی محمد و فلاح محبوبه (1398) تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای ( نمونه مورد مطالعه : استان خراسان جنوبی)، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال یازدهم شماره ۲ (بهار ۱۳۹۸)، صص ۷۱ -۸۲.

فلاح محبوبه، ثامنی امیر، رحمت نیا علیرضا و وحیدی شامکانی صدیقه (1398) ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی گردشگری در کویرلوت بر اساس مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ، اولین کنفرانس بین المللی  گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی.

فلاح محبوبه، قادری فرید و قربانی نژاد فاطمه (1397) ارائه راهبردهای آمایش مرزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مناطق مرزی استان خراسان جنوبی، همایش ملی 70 سال برنامه ریزی در ایران.

فلاح محبوبه و رحمت نیا علیرضا (1397) ارائه الگوی پیاده سازی نظام اجرایی مدیریت آمایش استان ها، همایش ملی 70 سال برنامه ریزی در ایران.

فلاح محبوبه (1396) تبیین موقعیت استراتژیک محور شرقی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزیابی و عوامل خارجی (EFE) با تأکید بر مناطق مرزی، همایش ژئوپولتیک و توسعه محور شرق فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال هشتم شماره ۱ (پیاپی ۲۸، بهار ۱۳۹۸)، صص ۷۹ -۹۵.

فلاح محبوبه (1396) نگاهی بر ضرورت حمایت از توسعه  و فعال سازی بازارچه های مرزی از منظر مبارزه با پدیده قاچاق در شرق ایران، همایش ژئوپولتیک و توسعه محور شرق؛ فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، سال هشتم شماره ۳ (پیاپی ۳۰، پاییز ۱۳۹۸)، صص ۵۲ -۶۷.

فلاح محبوبه و اسکندری ثانی، محمد (1396) استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک (SCS) در مدیریت اجرای مطالعات آمایش استان ها با تأکید بر مطالعات آمایش خراسان جنوبی، دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران.

فلاح محبوبه و وحیدی شامکانی صدیقه (1398) ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی گردشگری، اولین کنفرانس بین المللی  گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی.

فلاح محبوبه (1393) سند توسعه شهرستان سرایان، نشر گلرو.

فلاح محبوبه (1393) سند توسعه شهرستان نهبندان، نشر گلرو.

محمدزاده، سیدعلیرضا و فلاح محبوبه (1396) نقش فرهنگ کار و کارآفرینی در توسعه استان خراسان جنوبی، اولین کنفرانس ملی فرصتها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی.

قادری فرید، اصلی زاده احمد، پیدایی مهرداد و فلاح محبوبه (1392) ارائه الگوي تدوين نقشه دانش بر اساس مطالعه تطبيقي مدل ها و رويكردهاي كاربردي ترسيم دانش سازماني، كنفرانس ملي مديريت دانش.

فلاح محبوبه، جلیلی، معصومه سادات جلیلی، شریفی، مژگان و محمدی یحیی (1390) نقش توانمندسازي زنان روستايي در توسعه توليد و صادرات زرشك و عناب خراسان جنوبي، اولين همايش ملي زرشك و عناب ايران.

فلاح محبوبه، جلیلی، معصومه سادات جلیلی، شریفی، مژگان و محمدی یحیی (1390) توانمندسازي زنان روستايي، همايش كسب و كار و كار آفريني زنان در عرصه كشاورزي.

رجب بیگی مجتبی، امینی مجید و فلاح محبوبه (1388) بررسي رضايت شغلي منابع انساني به عنوان نقطه آغاز مديريت استراتژيك منابع انساني، ششمين كنفرانس بين الملل مديريت استراتژيك.

امینی مجید و فلاح محبوبه (1388) تبيين عوامل ايجاد آسيب هاي اجتماعي در مناطق مرزي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد استراتژيك، اولين همايش ملي دوسالانه آسيب هاي اجتماعي ايران.

تحصیلات و سوابق اجرایی

 • دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران؛
 • کارشناس خبره راهبری برنامه و بودجه کشور؛
 • کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران؛
 • کارشناس ارشد بیماری های گیاهی دانشگاه تبریز؛
 • کارشناس مهندسی گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 • ارائه دهنده الگوی اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای توسعه کسب و کارهای نوپا؛
 • نویسنده چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مجلات معتبر کشور؛
 • مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و کسب و کار؛
 • عضو کارگروه نظارت بر تدوین اسناد توسعه اشتغال پایدار روستایی؛
 • عضو کارگروه نظارت بر ایجاد اشتغال پایدار روستایی؛
 • مشاور سازمان­ها در حوزه­ های مدیریت، برنامه­ ریزی، سیاستگذاری و اشتغال؛
 • دبیرکمیته تدوین اسناد توسعه شهرستان ها و استان خراسان جنوبی؛
 • عضو کمیته ­های تدوین اسناد­ توسعه در بخش­های کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن و آب؛
 • ناظر سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان خراسان جنوبی؛
 • ناظر سند راهبردی آمایش در سطح استان ؛
 • مدیر مجموعه آموزشی دهکده کارآفرینی و سایت drmahbubfalah.com
 • کارشناس مدعو صدا و سیما؛

… و مهم تر از همه مادری که تلاش می­کند فرزندش متناسب با نیازهای جامعه آینده آموزش ببیند.

آدرس و شماره تماس

آدرس پستی: بیرجند- خیابان توحید-توحید4- پلاک 23

کد پستی: 9817875789

شماره تماس: 09157203062

آدرس شبکه های اجتماعی

فرم تماس با دکتر فلاح

خوشحال خواهیم شد پیام ها و پیشنهادات شما عزیزان را دریافت کنیم. شما می توانید سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال فرمایید.